Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

Αναστολή ενημέρωσης του blog

Μετά από 4 χρόνια λειτουργίας δυστυχώς πολλοί σύνδεσμοι είναι ανενεργοί. Αυτή τη στιγμή αδυνατώ να ενημερώνω 5 blogs ταυτόχρονα, γι΄ αυτό και αποφάσισα, από τα δύο της Δ΄ τάξης να ενημερώνω το πρώτο, που θα το βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση: http://xristx.blogspot.gr/ 

ή το πάνω πάνω μενού της δεξιάς στήλης .


Επαναλήψεις και επαναληπτικά Γ΄, Δ΄, Ε΄, και ΣΤ΄ Δημοτικού

Μια νέα προσπάθεια μόλις ξεκίνησε....
Επαναλήψεις και επαναληπτικά για τις ενότητες των μαθημάτων των τάξεων: Γ΄, Δ΄, Ε΄, και ΣΤ΄ Δημοτικού
Φύλλα εργασιών για όλα σχεδόν τα μαθήματα των ενοτήτων! 
http://kritiria.blogspot.gr/